Welcome to Staff Development


‌In Staff Development we run an Annual Programme of Training and Development Courses for DIT staff.

We keep up to date with training and development needs of management and staff through regular consultation by carrying out training needs surveys.

Under the Performance Management & Development System (PMDS), all staff of the Institute agree an annual Personal Development Plan (PDP) with their immediate manager. Where these plans identify common training and development needs across the Institute, these needs are met through the Annual Training & Development programme.

We work closely with the DIT Staff Development Committee and Local Staff Development Committees.

We also administer the Fee Support Policy for DIT staff pursuing higher qualifications, the Fee Waiver Scheme for staff taking DIT part-time programmes, the Study & Examination Leave Schemes and Training of Trainers Short Course Funding Scheme.

More details of our training programmes and other services that we provide can be found on the DIT Intranet

 

 

 

Fáilte romhat chuig leathanaigh ghréasáin na rannóige Oiliúint agus Forbairt Foirne.

 

Reáchtálann muid Clár Bliantúil de Chúrsaí Oiliúna agus Forbartha sa rannóg seo, Oiliúint agus Forbairt Foirne, le haghaidh bhaill foirne ITBÁC. 

Trí shuirbhéanna a dhéanamh ar bhonn rialta a dhíríonn ar riachtanais oiliúna agus forbartha, cinntíonn muid go bhfuil muid cothrom le dáta le riachtanais bhainistíocht agus bhaill foirne na hInstitiúide. 

Aontaíonn baill foirne uile na hInstitiúide plean forbartha pearsanta ar bhonn bliantúil lena ngarbhainisteoir tríd an gcóras CBFF (Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta).

Déantar cinnte de go bhfreastlaítear ar na riachtanais oiliúna agus forbartha choitianta a aithnítear sna pleananna seo tríd an gclár Oiliúint agus Forbairt Bhliantúil. 

Riarann muid i) an Polasaí Tacaíocht Táillí le haghaidh bhaill foirne ITBÁC atá sa tóir ar cháilíochtaí níos airde a bhaint amach; ii) an Scéim Tarscaoileadh Táillí le haghaidh baill foirne ag déanamh staidéir ar chláir pháirtaimseartha ITBÁC; iii) na Scéimeanna Staidéir agus Saoire Scrúduithe agus iv) an Scéim Mhaoinithe le haghaidh Cúrsa Gearr (Oiliúint don Oiliúnóir).

Back to Top

     Find us on Facebook      Follow us on Twitter      Follow us on LinkedIn

Member of the European University Association